Witamy!

Psychoterapeuta.biz.pl | Psychoterapia - sposób na pełniejsze
przeżywanie świata, uporządkowanie emocji, pokonanie problemów
natury psychologicznej.

Psychoterapia i szkolenia dla kobiet

kobieta Psychoterapia to nie tylko praca z trudnościami, z którymi borykamy się w życiu, ale również zajęcia, których celem jest pomoc w rozbudowywaniu własnego "ja", w rozwoju osobistym. W ramach szerokiego spektrum zajęć psychoterapeutycznych proponowanych przez ośrodki psychoterapeutyczne na terenie całego kraju, dostępne są różnorodne programy rozwojowe, które - zajmując się poszczególnymi zagadnieniami - mają wesprzeć uczestników szkolenia w nabyciu nowych kompetencji radzenia sobie.

Jedną z ciekawych propozycji szkoleniowych dedykowanych kobietom, są szkolenia rozwojowe oferowane przez Instytut Psychologii Procesu (patrz: Psychoterapia szkolenia). W ramach zamkniętej grupy uczestniczek poruszane są zagadnienia dotyczące komunikacji, asertywności, radzenia sobie z emocjami – złością i gniewem, ale też uczuciami pozytywnymi jak miłość czy zaufanie. Osoby uczestniczące w spotkaniach, podczas zajęć odkrywają również własne potencjały kobiecości i uczą się jak ją rozwijać.

Tego typu spotkania to nie tylko psychoterapia - szkolenia tego typu pomagają bowiem nie tylko w istniejących trudnościach, ale również wspierają i intensyfikują rozwój osobisty w dziedzinach w których uczestniczki szkolenia radzą sobie dobrze, ale chcą rozwinąć swoje kompetencje w ich zakresie.

Wszystkie szkolenia które odbywają się w ramach zamkniętych grup szkoleniowo – terapeutycznych, to również szansa dla każdej uczestniczki do poruszenia tematu szczególnie dla niej ważnego, któremu chce się przyjrzeć i którym ma ochotę się zająć. Analogicznie jak zajęcia prowadzone dla kobiet, szkolenia psychoterapeutyczne i warsztaty rozwojowe prowadzone są również dla mężczyzn.