Witamy!

Psychoterapeuta.biz.pl | Psychoterapia - sposób na pełniejsze
przeżywanie świata, uporządkowanie emocji, pokonanie problemów
natury psychologicznej.

Psychoterapia grupowa. Sposoby doboru uczestników

psychoterapia grupowa Psychoterapia grupowa - jak sama nazwa wskazuje - polega na prowadzeniu zajęć terapeutycznych w grupie, a nie indywidualnie. Psychoterapia grupowa może stanowić alternatywę wobec psychoterapii indywidualnej, bądź być jej uzupełnieniem. Pacjent (klient) uczestnicząc w psychoterapii grupowej może przeżywać nie tylko swoje problemy, ale też trudności innych uczestników. Pacjent może uczyć się radzić sobie z nimi przez obserwację tego jak radzą sobie z problemami inni, doświadczać i dzielić się wsparciem. Psychoterapia grupowa może być skupiona na konkretnym wycinku problemów czy trudności (np. grupowe treningi asertywności czy twórczości) lub traktować pacjentów holistycznie.

Różne szkoły psychoterapeutyczne radzą różnie dobierać pacjentów do terapii grupowej. Są więc ośrodki, w których pacjentów dobiera się bez względu na rodzaj trudności, są takie, gdzie założeniem jest grupa terapeutyczna złożona z osób o różnorodnych problemach i trudnościach (po to, aby każdy mózg doświadczyć i dostrzec, ze jego problemy nie są jedynymi problemami na świecie i że są obok ludzie borykający się z innymi trudnościami). Są wreszcie ośrodki, w których pacjenci dobierani są z uwzględnieniem specyfiki własnych problemów (tak dobiera osoby w terapii grupowej ośrodek Po Prostu - psychoterapia Gdańsk). Taki dobór pacjentów pozwala im wspierać się nawzajem oraz modelować zachowania opierając się na doświadczeniach innych osób w grupie.

Każda z opisanych powyżej metod doboru osób do grupy psychoterapeutycznej ma swoje zalety oraz swoje minusy. W przypadku braku klucza przy doborze, na jednych zajęciach spotkać mogą się pacjenci o problemach różnego kalibru. Przy doborze pod kątem podobnych problemów, członkowie grupy mogą czuć się celowo ochraniani przed zewnętrznym światem (a sztuczne poczucie wyjątkowości może zaburzyć proces terapeutyczny). Ważne, aby zanim pacjent po raz pierwszy pojawi się na zajęciach grupowych miał jasność sytuacji w jaką wchodzi celów jakie mu przyświecają - o to wszystko dba podczas konsultacji psycholog i terapeuta pacjenta.