Witamy!

Psychoterapeuta.biz.pl | Psychoterapia - sposób na pełniejsze
przeżywanie świata, uporządkowanie emocji, pokonanie problemów
natury psychologicznej.

Witaj na stronach psychoterapii

Psychoterapia to zbiór technik, które służą leczeniu problemów natury psychicznej, pomagają w samorozwoju, lepszym poznaniu siebie i pełniejszym rozumieniu emocji, nastrojów doznań.

Psychoterapeuta jest na ogół wykwalifikowanym psychologiem. Wykwalifikowany - znaczy tutaj: przeszkolony w jednym z nurtów psychoterapii.


Ostatnio dodane

Teatroterapia to koncepcja, której głównym założeniem jest wychowanie przez teatr. Do jej podstawowych celów zalicza się osiągnięcie wewnętrznego wzrostu oraz wzbogacanie osobowości, dzięki jej oczyszczającemu wpływowi na psychikę człowieka.
Lecząca moc teatru »

Brak ustawy o zawodzie psychologa wprowadza mnóstwo zamieszania na rynku usług terapeutycznych. Po pierwsze zdarza się że psychoterapia prowadzona jest przez osoby niekompetentne i nie przygotowane do pracy w charakterze terapeuty, po drugie zaś nie ma jasno określonych reguł jakie szkolenia i w jakim wymiarze powinny być przez adepta sztuki psychoterapeutycznej spełnione.
Psychoterapia i praca terapeuty »